Projekty

EU projekt

„Pojď poznávat svět“ č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002041

Mateřská škola je zapojena do projektu OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ od 1.9.2016 do 31.8.2018.
Z 1. zprávy o realizaci projektu vyplývají tyto uhrazené aktivity:

- Personální šablona „Školní asistent“ /50% úvazek)
- Další vzdělávání pedagogických pracovníků „ Rozvoj předmatematických představ dětí v praxi MŠ“
- Společné setkání rodičů předškolních dětí, elementaristkami ZŠ, psychologem a učitelkami MŠ Trojlístek

Ke stažení: Rozhodnutí o poskytnutí dotace (PDF)