Mateřská škola Máchova

Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí na pokraji města Nový Jičín. Jsme trojtřídní zařízení s heterogenním složením. Mateřskou školu navštěvuje 75 dětí. Součástí mateřské školy je nově zrekonstruovaná školní zahrada v přírodním stylu, která byla financována z EU a za pomoci odboru životního prostředí.

Třídy jsou uspořádány heterogenně, tento fakt vnímáme jako optimální podmínku pro uspokojování lidských potřeb. Mezi dětmi dochází k přirozenějšímu a jednoduššímu předávání poznatků, vztahy mezi lidmi jsou přátelské, ohleduplné, vyskytuje se méně agresivity. Součástí budovy je školní jídelna, která zabezpečuje stravování pro všechna 3 zařízení právního subjektu Trojlístek ( Máchova,Komenského a Beskydská). Vybavení školní jídelny je doplňováno průběžně tak, aby splňovalo všechny hygienické a bezpečnostní normy. Dětem je umožněn pobyt venku na nově zrekonstruované školní zahradě vybavené různými přírodními prvky, které využíváme při výuce environmentální výchovy. Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla ve věku od do let. Zápis provádí ředitelka nebo zástupkyně po dohodě se zřizovatelem. O přijetí dítěte k 1.9. následujícího školního roku rozhoduje ředitelka školy. Kapacita mateřské školy je trvale naplněna.

Mateřská škola zajišťuje společně s rodinou všestrannou výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. V mateřské škole pracuje kolektiv erudovaných učitelek, které se vždy snaží připravit dětem dny pestré, příjemné a zábavné. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, sportovního nářadí, náčiní a hudebních nástrojů.

Východiskem naší práce je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Pro školní rok 2015/16 má naše mateřská škola zpracovánu přílohu ke školnímu vzdělávacímu programu s názvem „ Rok Země“, který je rozdělen do integrovaných bloků a projektů. Každá třída vy vypracovaný vlastná třídní vzdělávací program, podle kterého pracuje. Program a činnosti v jednotlivých třídách je koncipován tak, aby děti na konci školního období získaly potřebné a věku přiměřené kompetence pro život.

Máchova

Máchova

Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí na pokraji města Nový Jičín. Jsme trojtřídní zařízení s ...

O školce
Komenského

Komenského

Mateřská škola Komenského 78 je jedním z nejstarších předškolních zařízení na území města Nového Jičína. ...

O školce
Beskydská

Beskydská

Naše mateřská škola se nachází v místní části Nový Jičín- Žilina. Jsme odloučeným pracovištěm školy 62, ...

O školce

Chcete dostávat aktuální informace přímo na e-mail? Stačí se registrovat.Více aktualit